Kadir Has Üniversitesi Ana Sayfa

Akademik Birimler

Bölüm HakkındaİÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, mekan tasarlama eylemini insan odaklı gerçekleştirebilen, çevresel analizler ile kullanıcıların fiziksel ihtiyaçlarını belirleyebilen, katılımcı tasarım süreçleri ile mekanları kullanıcıların psikolojik ve duygusal ihtiyaçları çerçevesinde tasarlayabilen, tasarımlarını güncel kuramlar çerçevesinde kritik sorgulama ile kavramsallaştırabilen, tasarladığı mekanların gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan bilgi ve teknik donanımı uluslararası profesyonel standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip aynı zamanda hem kendi disiplini hem de diğer disiplinlerden profesyonellerle çalışırken iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen,  mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde İç Mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümümüzde çağdaş disiplinlerarası bir eğitim modeli yaklaşımıyla geliştirilmiş olan ders programı İç Mimarlık Proje Stüdyosu çevresinde kurgulanmış olup teknik derslerin uygulamalar yoluyla anlatıldığı, bilgisayar destekli tasarım ve sunum tekniklerinin ön planda tutulduğu küçük gruplarla yapılmaktadır. Bölümümüz iç mimarlık eğitiminde sadece iç mekan odaklı değil, daha özel olarak ürün, daha genel olaraksa mimari ve kent ölçeklerinde de algılama ve sorgulama becerisine sahip, kent içerisinde ve tarihi doku içerisinde çalışma duyarlılığı gösterebilen ve bu duyarlılığı yaratıcılığa dönüştürebilen tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölüm mezunları yurtdışındaki seçkin master programlarına kabul edilmekte ve bu programları başarı ile tamamlamakta; ülkemizdeki yerli ve yabancı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım ofislerinde tasarım ve uygulama (şantiye) alanlarında, mobilya üretim firmaları ve inşaat şirketlerinde veya serbest olarak çalışmaktadır.

 

İletişim Bilgileri:

Kadir Has Üniversitesi 
Sanat ve Tasarım Fakültesi

Kadir Has Caddesi  34083 Cibali-İstanbul     
Santral: 0212.533 57 65 
Fax: 0212.533 58 53

 

Öğretim Üyelerimiz Bölümümüzü Tanıtıyor